Garantie

Die zekerheid krijg je bij RANA

Natuurlijk gaan we er van uit dat er zich geen problemen voordoen, dit omdat we 100% achter onze kwaliteit staan. Maar het is en blijft een natuurproduct.

Indien jij je RANA hairextensions volgens onze aanwijzingen onderhoudt, heb je drie maanden garantie. Indien er zich onverhoopt toch een probleem voordoet, zullen wij dit samen bekijken en indien mogelijk altijd naar een gepaste oplossing zoeken.

Garantievoorwaarden

  1. We geven 3 maanden garantie op de kwaliteit van RANA Hairextensions.
  2. Deze garantie geldt alleen als de producten van RANA Hair Care zijn gebruikt. Bij gebruik van alle andere verzorgingsproducten vervalt de garantie. Meer info over onderhoud van jouw hairextensions vind je op onze website bij Onderhoud & Verzorging.
  3. Mocht er een probleem zijn met de kwaliteit, dan worden de extensions eerst uitgehaald. Vervolgens worden deze altijd eerst onderzocht in het laboratorium van de fabriek. Indien hieruit blijkt dat het haar niet op juiste manier is onderhouden én niet steeds de juiste (verzorgings-)producten zijn gebruikt, dan valt dit buiten de gestelde garantie.
  4. Hairextensions die geverfd of chemisch behandeld zijn vallen buiten de garantie.
  5. Bij beschadiging door verkeerde gebruik van of de onjuiste (elektrische) apparatuur vervalt de garantie.
  6. Indien blijkt dat het een kwaliteitsfout betreft, dan vergoeden we de hairextensions door nieuwe te geven. De vergoeding wordt niet in geld teruggegeven.
  7. We vergoeden alleen het haar dat effectief retour komt / bij ons uitgehaald is (indien de klacht gegrond is).
  8. Pas nadat de producten waarover de klacht bestaat door ons zijn ontvangen, gecontroleerd en in het laboratorium zijn onderzocht, wordt het vergoedt (indien de klacht gegrond is).